معاون بهره برداری شرکت آب جنوب شرق از ترمیم مخازن فشار شکن دوقلوی تاسیسات آبرسانی گدار مسجد سلیمان خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "عبدالمحمد قنواتی" افزود: به منظور جلوگیری از هدر رفت آب و همچنین بهینه سازی تاسیسات آبرسانی طی یک برنامه هماهنگ و برنامه ریزی شده بدون هیچگونه تاخیری در آبرسانی به شهرستان مسجدسلیمان و روستاهای تابعه، مخازن فشارشکن دوقلوی تاسیسات آبرسانی گدار توسط اکیپ های عملیاتی امور آبرسانی گدار مسجد سلیمان، ترمیم و درزبندی شد.

وی خاطرنشان کرد: درزهای بوجود آمده در کف و بدنه مخازن باعث هدر رفت آب شده بود که در این عملیات ضربتی، با آب بندهای پلیمری ترمیم شدند.