در ادامه برنامه های هم افزایی شرکت آب جنوب شرق خوزستان، بانوان این شرکت به مناطق عملیاتی شلمچه اعزام شدند.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، تعداد 20 نفر از بانوان شرکت آب جنوب شرق با پیگیری روابط عمومی شرکت آب جنوب شرق، جهت بازدید به مناطق عملیاتی جنوب اعزام شدند.

"فخریه فریح زاده" مشاور مدیرعامل شرکت آب جنوب شرق در امور بانوان، مهم ترین دستاورد اینگونه سفرها را تحول روحی در بین کارکنان دانست و افزود: بانوان شرکت طی این سفر معنوی در بازدید از مناطق عملیاتی و جنگی با شهدای شاخص همان مناطق و رشادت های آنها آشنا شدند.

گفتنی است کاروان راهیان نور شرکت آب جنوب شرق، پس از بازدید از مناطق عملیاتی به شهرهای آبادان و خرمشهر سفر کردند.