خط لوله 900 میلی متری خروجی از تاسیسات مرغزار که بر اثر فرسودگی دچار شکستگی شده بود، تعمیر شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، معاون بهره برداری شرکت آب جنوب شرق خوزستان در این رابطه گفت: در این عملیات که به صورت ضربتی انجام شد، محل شکستگی لوله، برشکاری و خارج شد و در کمترین زمان ممکن با نصب لوله و تعویض دو حلقه کوپلینگ 900 میلی متری، انتقال آب از تاسیسات مرغزار از سر گرفته شد.

"عبدالمحمد قنواتی" خاطرنشان کرد: هم اکنون عملیات انتقال آب از این خط بدون هیچ گونه خللی در حال انجام است.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری تولید و انتقال آب جنوب‌شرق