همزمان با هفته پدافند غیرعامل و مدیریت بحران، مانور خروج اضطراری و چگونگی قرار گرفتن در محل امن با حضور معاونان، مدیران و کارکنان شرکت آب جنوب شرق خوزستان برگزار شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، رئیس پدافند غیرعامل و مدیریت بحران شرکت آب جنوب شرق، هدف از برگزاری این مانور را تمرینی عملی در جهت خروج  از ساختمان، چگونگی قرار گرفتن در محل های امن، نحوه ارتباط با ارگان های امداد رسان و آماده سازی همکاران برای مقابله با حوادث غیر مترقبه برشمرد و افزود: آموزش های لازم در این ارتباط به کلیه پرسنل داده شده و این مانورها صرفا جهت آمادگی انجام می پذیرد.

"حبیب الله لایجی" خاطرنشان کرد: سناریوهای دیگری در ارتباط با پدافند غیرعامل در حال تدوین است که در صورت تایید مدیرعامل شرکت، در زمان باقیمانده سال جاری به تناوب در مناطق مختلف شرکت برگزار خواهد شد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری تولید و انتقال آب جنوب‌شرق
عکاس: وفا جادری
خبرنگار: کیوان زنگنه