سد مارون
/
سد مارون

سد مارون یک سد خاکی است که بر روی رود مارون در ۱۵ کیلومتری شمال بهبهان در استان خوزستان قرار دارد. این سد آب مورد نیاز کشاورزی و نیروی برق‌آبی را تأمین می‌کند. عملیات احداث سد در سال ۱۳۶۸ آغاز و در سال ۱۳۷۷ پایان یافت. سد تنظیمی کوچک‌تری به‌نام مارون ۲ نیز در پایین‌دست این رود طراحی شده است.

رییس پدافند غیر عامل و مدیریت بحران شرکت آب جنوب شرق خوزستان خبر داد؛

رییس پدافند غیر عامل و مدیریت بحران شرکت آب جنوب شرق از اجرای مانور خروج اضطراری از ساختمان اداری و استقرار در محیط امن خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "حبیب اله لایجی" با بیان این که در راستای حفظ و ارتقای آمادگی کارکنان شرکت آب جنوب شرق، مانور خروج اضطراری از ساختمان اداری و استقرار در محیط امن در تاسیسات کوت امیر با حضور کارکنان و مدیران شرکت برگزار شد، دستاوردهای این مانور را  آماده سازی همکاران برای مقابله با انواع تهدیدات و رویارویی با حوادث غیر مترقبه معرفی کرد.

شرکت بهره برداری آب جنوب شرق به واسطه اهمیت رسالت آبرسانی به شهر ها، تاسیسات و صنایع، یکی از شرکت های پیشرو در تدوین سناریوهای پدافند غیرعامل و عملیات های پیشگیری از بحران است که اهداف از پیش تعیین شده آن به صورت سالیانه براساس تقویم مصوب اجرایی می گردند.

 

کد خبر: 4133