رئیس HSE شرکت آب جنوب شرق خوزستان از اجرای طرح سنجش فشار خون در آن شرکت با همکاری اداره بهداشت شهرستان کارون خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "سید علی رادی" گفت: این طرح همزمان با سراسر کشور، به منظور پیشگیری و کنترل فشار خون در کلیه مناطق مرتبط با شرکت آب جنوب شرق اجرایی شد.

وی از ارسال بروشور برای کلیه کارکنان شرکت آب جنوب شرق به منظور آگاه سازی همکاران از خطرات فشار خون و کنترل و پیشگیری از عوارض آن،  خبر داد.

شایان ذکر است این طرح از 27 اردیبهشت ماه در سراسر کشور آغاز و در حال اجرا می باشد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری تولید و انتقال آب جنوب‌شرق