سد مارون
/
سد مارون

سد مارون یک سد خاکی است که بر روی رود مارون در ۱۵ کیلومتری شمال بهبهان در استان خوزستان قرار دارد. این سد آب مورد نیاز کشاورزی و نیروی برق‌آبی را تأمین می‌کند. عملیات احداث سد در سال ۱۳۶۸ آغاز و در سال ۱۳۷۷ پایان یافت. سد تنظیمی کوچک‌تری به‌نام مارون ۲ نیز در پایین‌دست این رود طراحی شده است.

معاون بهره برداری شرکت آب جنوب شرق خوزستان خبر داد:

معاون بهره برداری شرکت آب جنوب شرق از تعویض 9 متر خط لوله 1600 میلیمتریGRP   طرح غدیر در منطقه جفیر خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "عبدالمحمد قنواتی" با اشاره به آسیب دیدگی ، معیوب بودن و شکستگی های متعدد در خط لوله انتقال آب غدیر گفت: با توجه به حساسیت بالای این خط لوله گروه فنی و تعمیرات نگهداری شرکت آب جنوب شرق طی عملیات های انجام شده، اقدام به حذف قسمتهای معیوب و شکسته لوله طرح غدیر در منطقه جفیر منتهی به خرمشهر نمودند.

قنواتی با بیان این که  عملیات حذف لوله معیوب و جایگزینی لوله جدید،  پس از سه شبانه روز تلاش بی وقفه انجام شد تصریح کرد: این عملیات، برای اولین بار با استفاده از روش جایگزینی لوله های GRP قطر بالا با استفاده از کوپلینگ جانسون انجام و باعث افزایش مقاومت فشار لوله و پایداری خط لوله گردید.

معاونت بهره برداری شرکت آب جنوب شرق، جلوگیری از اختلال در آبرسانی به مناطق شهری و روستایی را از اهداف این عملیات دانست و خط لوله طرح غدیر را یکی از مهمترین شریانهای انتقال آب به مناطق شهری و روستایی استان برشمرد.

 

کد خبر: 4696