مدیر عامل شرکت آب جنوب شرق خوزستان از برگزاری هشتمین جلسه شورای فرهنگی آن شرکت، با موضوع انسجام بخشی فعالیتهای فرهنگی خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "محسن رستگارنیا" ضمن ابراز خرسندی از برگزاری جلسات شورای فرهنگی، بر لزوم استمرار منظم این جلسات تأکید کرد و گفت: در انجام فعالیتهای فرهنگی نباید دچار روزمرگی شد.

وی خواستار ایجاد یکپارچگی در برنامه های فرهنگی و پرهیز از موازی کاری شد.

رستگارنیا، ترویج مسئولیت اجتماعی را در بین کارکنان بسیار مهم دانست و خواهان تقویت روحیه جهادی و ترویج مسئولیت اجتماعی بین کارکنان شد.

 مدیر عامل شرکت آب جنوب شرق، مزیت های بالقوه فرهنگی موجود در شرکت را برشمرد و حوزه فرهنگ را ، حوزه عمل خواند و تصریح کرد: باید در این حوزه به گونه ای عمل شود که تاثیر واقعی آن برای همه مشهود باشد.

گفتنی است "مصطفی گلستانی­ پور"، رئیس شورای فرهنگی شرکت آب جنوبشرق،  ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های انجام شده، برنامه های فرهنگی  پیش بینی شده را مورد تشریح قرار داد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری تولید و انتقال آب جنوب‌شرق