کارمند شرکت آب جنوب شرق به قله مرتفع دنا صعود و پرچم شرکت را بر فراز این قله به اهتزاز درآورد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "علی حبشی، کارمند واحد پشتیبانی شرکت آب جنوب شرق، به قله دنا (حوض دال با ارتفاع 4360 متر)  از رشته کوه دنا واقع در منطقه سی سخت صعود و پرچم شرکت آب جنوب شرق را بر فراز این رشته کوه به اهتزاز درآورد.

علی حبشی از کوهنوردان با سابقه استان خوزستان محسوب می شود که صعود به قله های زرد کوه بختیاری، اشترانکوه و الوند  را در کارنامه خود دارد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری تولید و انتقال آب جنوب‌شرق