رئیس اداره H.S.E شرکت بهره برداری، تولید و انتقال آب جنوب شرق، از دریافت گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی از اداره کل تعاون و رفاه استان خوزستان خبر داد.

 به گزارش روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان،  "سیدعلی رادی"  گفت: در راستای دریافت گواهینامه صلاحیت پیمانکاری، دوره آموزشی 8 ساعته ایمنی و بهداشت کار طی 8 مرحله و در 3 منطقه کوت امیر، سربندر و گدار مسجد سلیمان برگزار شد.

وی تصریح کرد: تاکنون گواهی نامه های صلاحیت ایمنی شرکت، صلاحیت پیمانکاری، صلاحیت ایمنی کارفرمایی و صلاحیت ایمنی مسئولان ایمنی برای این شرکت صادر شده است.

رئیس اداره H.S.E شرکت بهره برداری، تولید و انتقال آب جنوب شرق، با بیان این که مدت اعتبار این گواهینامه 2 سال می باشد، هدف از اخذ آن را پیشبرد اهداف شرکت وحفظ و صیانت از پرسنل عنوان کرد.

گفتنی است: شرکت بهره برداری، تولید و انتقال آب جنوب شرق، در سال 1395 موفق به دریافت گواهینامه های BS OHSAS18001 شده است.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری تولید و انتقال آب جنوب‌شرق