با صدورحکمی از سوی  سروان پاسدار "رضا محمدخواه"، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج حضرت ابوالفضل(ع) شهرستان کارون ، " محمد قربانی" کارمند بسیجی شرکت آب جنوب شرق، بعنوان جانشین فرماندهی بسیج ادارات شهرستان کارون منصوب شد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری تولید و انتقال آب جنوب‌شرق