مدیر امورآب منطقه جنوبشرق خوزستان از شناسایی و تخریب یک باب دامداری غیرمجاز در بستر سیلابی رودخانه زهره  خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "سعید شیرالی" با بیان این که در راستای حفاظت ازحدود بستر و احاریم رودخانه زهره و به منظور جلوگیری از انجام ساخت و سازهای غیر مجاز ، پیگیری های مستمر بخش های حقوقی، حریم بستر و گروه گشت و بازرسی این امور همچنان ادامه دارد افزود: پس از شناسایی یک باب دامداری غیرمجاز در بستر سیلابی رودخانه زهره  با اخذ حکم قضایی، علیرغم مقاومت های بسیار شدید، تهدیدات و درگیری فیزیکی با مأموران پاسگاه سویره، دامداری مورد نظر تخریب شد.

 وی زحمات جناب سروان مداری فرماندهی پاسگاه و اداره حریم بانی سازمان آب و برق خوزستان را مورد تقدیر قرار داد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان