مدیر امور آبرسانی مرغزار (شرکت آب جنوب شرق خوزستان) از آغاز عملیات جلبک زدایی سیفونهای چهارگانه تاسیسات مرغزار، توسط نیروهای این تاسیسات  خبر داد .

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "فردین شیبانی"،  با اشاره به آغاز فصل رشد و هجوم جلبک های سبز ریسه ای، گفت: عملیات جلبک زدایی و جمع آوری جلبک ها از سیفونهای مسیر کانال آبرسانی این شرکت، به صورت مستمر و روزانه تا پایان فصل تابستان ادامه خواهد داشت.

وی تصریح کرد: روباز بودن کانال آبرسانی، آفتاب مستقیم و کدورت پایین آب در فصل گرما موجب می شود تا جلبک ها، امکان رشد سریعتری نسبت به دیگر ایام سال داشته باشند.

مدیر امور آبرسانی مرغزار با بیان این که راه های شیمیایی زیادی برای از بین بردن جلبک ها وجود دارد تصریح کرد: بدلیل اینکه آب ارسالی در این کانال علاوه بر صنعت برای شرب نیر مورد استفاده قرار می گیرد، به همین منظور، تمام این جلبک ها بصورت دستی توسط نیروهای انسانی جمع آوری می شوند.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری تولید و انتقال آب جنوب‌شرق