پیمان محتشم در گفتگو با شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ اظهار داشت: با توجه به اهمیت اجرای دستورالعمل معاونت آبرسانی سازمان آب و برق خوزستان مبنی بر حفظ و نگهداری از تجهیزات حیاتی صنعت و به منظور جلوگیری از بروز هرگونه آسیب به این نوع تجهیزات، کار تست و رله دیفرانسیل حفاظتی وبریکرkw33  پست اصلی تاسیسات امیدیه یک،کالیبره و بروزرسانی شد.

رئیس گروه برق و ابزار دقیق شرکت آب جنوب شرق افزود: دلیل انجام این تعمیرات، بالا بودن زمان قطعی شبکه توسط بریکرkw33  در هنگام بروز خطا در شبکه بود که همزمان با تست سیستم های حفاظتی، عملکرد بریکر خط هم مورد پایش قرار گرفت تا سیستم های حفاظتی در آمادگی کامل قرار گیرند.

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان