در بازدید فرماندار و اعضای شورای تامین شهرستان مسجد سلیمان از تاسیسات شهید بهنام محمدی (گدار)، مشکلات انتقال آب از این تاسیسات، مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، پس از بازدید و نشست فرماندار و اعضای شورای تامین شهرستان مسجد سلیمان از تاسیسات شهید بهنام محمدی، مشکلات آبرسانی به شهرستان مسجد سلیمان با حضور مدیر عامل، معاونان و مدیران شرکت آب جنوب شرق مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

شایان ذکر است پایداری تولید و انتقال آب از تاسیسات فوق، اصلاح شبکه توزیع و مخازن ذخیره آب اداره آبفا از تصمیمات اخذ شده در این جلسه بود.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری تولید و انتقال آب جنوب‌شرق
خبرنگار: حمیدرضا علی پور