سد کارون 3- بلندترین سد ساخته شده ایران
/
سد کارون 3- بلندترین سد ساخته شده ایران

سد کارون 3، بلندترین سد ساخته شده ایران در ۲۸ کیلومتری شرق ایذه در استان خوزستان قرار دارد. نوع سد، بتنی دوقوسی؛ ارتفاع از پی، 205 متر و طول تاج 462 متر می باشد.

رئیس ادارهHSE شرکت آب جنوب شرق خوزستان خبر داد؛

رئیس ادارهHSE شرکت آب جنوب شرق با اشاره به الزامات قانونی و صیانت از نیرو های انسانی،  از آغاز معاینات ادواری پرسنل آن شرکت خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "سیدعلی رادی"با بیان این که با توجه به ماده 92، هر سال این معاینات با همکاری مرکز پزشکی سازمان آب و برق خوزستان برنامه ریزی و برگزار می شود افزود: معاینات ادواری پرسنل، در مرحله نخست با انجام آزمایشات خون و در مراحل بعد با انجام معاینات بالینی و آزمایش های تخصصی برگزار می شود.

 

کد خبر: 6054