سد کرخه- بزرگ ترین سد تاریخ ایران
/
سد کرخه- بزرگ ترین سد تاریخ ایران

سد کرخه در 21 کیلومتری شمال غرب اندیمشک در استان خوزستان احداث گردیده است. رودخانه کرخه از مناطق میانی و جنوب غربی رشته کوه‌های زاگرس در نواحی غرب و شمال غرب کشور سرچشمه گرفته و پس از طی مسافتی در حدود 900 کیلومتر در امتداد شمال به جنوب سرانجام در مرز مشترک ایران و عراق به مرداب هورالعظیم می‌رسد. رودخانه کرخه پس از رودخانه‌های کارون و دز سومین رودخانه بزرگ ایران از نظر آبدهی محسوب می شود.

رئیس ادارهHSE شرکت آب جنوب شرق خوزستان خبر داد؛

رئیس ادارهHSE شرکت آب جنوب شرق با اشاره به الزامات قانونی و صیانت از نیرو های انسانی،  از آغاز معاینات ادواری پرسنل آن شرکت خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "سیدعلی رادی"با بیان این که با توجه به ماده 92، هر سال این معاینات با همکاری مرکز پزشکی سازمان آب و برق خوزستان برنامه ریزی و برگزار می شود افزود: معاینات ادواری پرسنل، در مرحله نخست با انجام آزمایشات خون و در مراحل بعد با انجام معاینات بالینی و آزمایش های تخصصی برگزار می شود.

 

کد خبر: 6054