رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی مسئولان ایمنی و بهداشت محیط کار اهواز، ضمن تشکر از زحمات واحد  HSE شرکت آب جنوبشرق خوزستان در راستای پیشگیری از حوادث و اجرای دستورالعملها، با اهدای لوح، تلاشهای "سید علی رادی" رئیس اداره ایمنی و بهداشت محیط کار شرکت آب جنوب شرق را مورد تقدیر قرار داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "محمد همایی فرد" در این لوح با بیان این که ما بر این باوریم که ایمنی در کار مانند پیشگیری به جای درمان است، ایمنی را رکن اصلی سلامت جسم و جان تلاشگران عرصه کار دانست و افزوده است: انجمن صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت کار اهواز با نگاه ویژه به حفظ کرامت و جایگاه منابع انسانی سعی در نهادینه کردن فرهنگ ایمنی در جهت جلوگیری از حوادث غیر مترقبه در راستای سلامت همه کارگران پرتلاش این استان را دارد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری تولید و انتقال آب جنوب‌شرق