به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ مصطفی گنجی زاده گفت: کلیه قطعات پمپ شماره چهار منصوری یک توسط واحد QC شرکت آب جنوب شرق تهیه و بازسازی شده  و پس از آن جهت مونتاژ به این واحد تحویل داده شد.

وی افزود: با توجه به گرمای شدید در منطقه و همچنین تاکید معاونت آبرسانی سازمان آب و برق خوزستان مبنی بر تامین پایدار آب مشترکین، واحد نگهداری و تعمیرات شرکت آب جنوب شرق پس ٣٢ ساعت تلاش، پمپ مذکور مونتاژ و جهت آبرسانی به واحد بهره برداری تحویل گردید.

شایان ذکر است تاسیسات فشار افزای منصوری یک نقش عمده ای در آبرسانی به مناطق تحت پوشش جنوب شرق دارد و با نصب این پمپ سرعت و دبی آب ارسالی به تاسیساتی همچون مرغزار و بندر امام خمینی (ره) افزایش می یابد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری تولید و انتقال آب جنوب‌شرق