به گزارش شبکه خبری  سازمان آب و برق خوزستان؛ سیدعلی رادی گفت: با توجه به اتمام دوره ٢ ساله این گواهی نسبت به تمدید آن از طریق اداره کل تعاون، کار و رفاه استان خوزستان اقدام شد.

وی افزود: در همین راستا نسبت به تهیه مستندات و  فرایندهای مورد نیاز برای تمدید گواهینامه صلاحیت پیمانکاران اقدام گردید.

رئیس اداره H.S.E شرکت بهره برداری، تولید و انتقال آب جنوب شرق بیان کرد: بازرسان اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان پس از بررسی مستندات و انجام بازدیدهای دوره‌ای و بر اساس برآوردهایی که طبق الزامات مربوطه صورت پذیرفت صلاحیت ایمنی  شرکت بهره‌برداری، تولید و انتقال آب جنوب شرق خوزستان را  تمدید نمودند.

شایان ذکر است: این گواهینامه بصورت کشوری صادر شده است و در تمامی مناطق آبرسانی شرکت آب جنوب شرق خوزستان معتبر است، مدت اعتبار این گواهینامه تا سال ١۴٠٢ بوده و پس از آن نیز قابل تمدید است.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری تولید و انتقال آب جنوب‌شرق