به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ بهروز فردی پور گفت: در پی گزارش ارسالی حریم بانی شرکت آب جنوب شرق در خصوص شکستگی خط لوله 16 اینچ تاسیسات آبرسانی بلافاصله نسبت به قطع آب اقدام و گروه تعمیراتی به محل اعزام گردید.

وی افزود: با توجه به محل و نوع شکستگی اقدامات اولیه برای تخلیه لوله انجام و نسبت به جوشکاری محل شکستگی اقدام گردید.

مدیر امور آبرسانی شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان ادامه داد: این عملیات که 8 ساعت به طول انجامید پس از رفع شکستگی و با توجه به درخواست انشعابات موجود و نزدیکی به محل درخواست، نسبت به ایجاد انشعاب جدید اقدام شد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری تولید و انتقال آب جنوب‌شرق