به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "اسماعیل احمدی"، استفاده مکرر از پمپ های آبرسانی، بمنظور تامین آب شهرستان مسجد سلیمان را، زمینه بالا رفتن میزان بار شبکه برق خواند و گفت: این موضوع علاوه بر این که باعث آسیب دیدن برخی تجهیزات نصب شده بر روی شبکه برق می شود، برنامه ریزی برای انجام تعمیرات اساسی و سرویس و نگهداری شبکه را جهت آماده سازی برای فصول گرم سال ضروری می نماید.

احمدی افزود: مطابق برنامه ریزی انجام شده و هماهنگی های بعمل آمده با مرکز دیسپاچینگ برق استان فیدرهای اختصاصی 3032 و 3022 خاموش و علاوه بر اورهال بیش از 3 کیلومتر شبکه انتقال برق یک عدد کلید گاز بر روی فیدر 3022 نصب شد.

مدیر دفتر مطالعات و نظارت معاونت فنی و مهندسی شرکت آب جنوب شرق تصریح کرد: با نصب این کلید گازی علاوه بر افزایش میزان مانوردهی سوئیچینگ بین خطوط برق، ضریب پایداری در انتقال آب با توجه به پایداری برق در فیدرهای 3032 و 3022 افزایش خواهد یافت.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری تولید و انتقال آب جنوب‌شرق