به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ اسماعیل احمدی گفت: باتوجه به ضرورت افزایش پایداری شبکه انتقال برق به ایستگاه های پمپاژ شرکت آب جنوب شرق اقداماتی در خصوص تعویض پایه های چوبی و یراق آلات مربوط به شبکه برق ورودی تاسیسات انجام شد.

وی افزود: تعویض 8 عدد پایه چوبی و جایگزینی با پایه های بتنی، اصلاح بیش از 150 متر از شبکه ی هوایی 33 کیلو وات، تعویض کلیه یراق آلات مرتبط و سیم فشار متوسط، از مجموعه اقداماتی است که در این پروژه انجام پذیرفت.

احمدی اظهار داشت: طی ایام گذشته مشکلات فراوانی به دلیل اتصالات کوتاه رخ داده است، که با مجموعه اقدامات انجام گرفته تلفات فیدر 5032 کاهش چشمگیری داشته و پایدار در آبرسانی افزایش یافته است.

شایان ذکر است: تاسیسات آبرسانی کوت امیر، منصوری یک و دو علاوه برتامین برق از دو فیدر اختصاصی 5032 و فیدر کمکی 5022 مجهز به ژانراتور های تولید برق می باشند، تا در مواقع اضطراری هیچگونه تاخیری در انتقال آب به مشترکین شهری و صنعتی ایجاد نگردد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری تولید و انتقال آب جنوب‌شرق