به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ بهروز فردی پور گفت: در پی گزارش ارسالی حریم بانی شرکت آب جنوب شرق در خصوص شکستگی خط لوله ۱۶ اینچ تاسیسات آبرسانی بلافاصله نسبت به قطع آب اقدام و گروه تعمیراتی به محل اعزام شد.

وی افزود: با توجه به محل و نوع شکستگی و همچنینن فاصله کم خط لوله با جاده تمهیدات لازم برای ایمنی کار و حفاظت از نیروهای عملیاتی انجام و پس از تخلیه خط لوله، نسبت به جوشکاری محل شکستگی لوله اقدام شد.

مدیر امور آبرسانی شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان تصریح کرد: این عملیات که ۱۸ ساعت به طول انجامید و شکستگی دو نقطه در مسیر آبرسانی ترمیم و بهره برداری از خط ۱۶ اینچ به حالت عادی بازگشت.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری تولید و انتقال آب جنوب‌شرق