به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ علی مکاری بهبهانی گفت: این بازدید در راستای رسیدگی به چالش ها و مشکلات آبرسانی به مناطق جنوب شرق استان خوزستان انجام شد.

وی افزود: اسکله و ایستگاه پمپاژ کوت امیر، کلاریفایرهای ده گانه طرح قدیم و جدید، تصفیه خانه و آزمایشگاه از نقاط حساس تاسیسات آبرسانی کوت امیر می باشد که توسط مدیر عامل و معاونین سازمان آب وبرق خوزستان مورد بررسی قرار گرفت.

گفتنی است در پایان بازدید جلسه ای با حضور مدیرعامل سازمان و هیئت همراه ایشان در سالن جلسات کوت امیر برگزار و مشکلات و معضلات موجود و پیش روی تولید و انتقال آب مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری تولید و انتقال آب جنوب‌شرق