به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ هادی راشدی گفت: طی جلسه ای که در سالن اجتماعات شرکت پتروشیمی اروند برگزار شد توافقاتی در خصوص تامین آب مورد نیاز و پیشرفت اهداف سازمان انجام پذیرفت.

وی افزود: در این جلسه که با حضور علی مکاری بهبهانی مدیر عامل شرکت آب جنوب شرق،کریمی مدیر عامل شرکت پتروشیمی اروند و جمعی از معاونین و مدیران این دو شرکت برگزار گردید؛ در خصوص حجم آب تحویلی، آب بها، سال ۱۴۰۲ مذاکره و توافق شد.

هادی راشدی عنوان کرد: شرکت بهره برداری، تولید و انتقال آب جنوب شرق به عنوان تامین کننده آب صنایع جنوب شرق با تولید بیش از ۲۵۰هزار متر مکعب آب در شبانه روز نقش عمده ای در پیشرفت صنایع استان خوزستان ایفا می کند.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری تولید و انتقال آب جنوب‌شرق