به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ علی مکاری بهبهانی گفت: با توجه به شکستگی های ایجاد شده در بدنه کانال انتقال آب جنوب شرق استان حد فاصل کیلومتر  ۵ تا ۷۰ عملیات ترمیم کانال در کمترین زمان ممکن اجرا و به اتمام رسید.

وی افزود: با توجه به نقش مهم و انکار ناپذیر این کانال در تامین آب صنایع و شهرستان های هدف این عملیات در راستای پایداری هرچه بیشتر انتقال آب برنامه ریزی شده و همزمان چند اکیپ عملیاتی نسبت به ترمیم کانال اقدام نمودند.

مکاری اظهار داشت: برنامه ریزی های انجام شده جهت تامین آب شهرستان ها به گونه ای انجام شده که طی عملیات رفع شکستگی هیچگونه اختلالی در تامین آب مردم شریف منطقه ایجاد نشد.

گفتنی است: در این عملیات تعداد ۱۳ شکستگی توسط ۳ گروه عملیاتی در ۲ دوره کاری و  مدت زمان ۲۴ ساعت ترمیم شد، طی این زمان خروجی ایستگاه پمپاژ کوت امیر ۱۰ هزار  متر مکعب آب در ساعت بوده تا حداقل آب جهت تامین آب شرب شهرستان های جنوب شرق استان تامین شد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری تولید و انتقال آب جنوب‌شرق