سد کرخه- بزرگ ترین سد تاریخ ایران
/
سد کرخه- بزرگ ترین سد تاریخ ایران

سد کرخه در 21 کیلومتری شمال غرب اندیمشک در استان خوزستان احداث گردیده است. رودخانه کرخه از مناطق میانی و جنوب غربی رشته کوه‌های زاگرس در نواحی غرب و شمال غرب کشور سرچشمه گرفته و پس از طی مسافتی در حدود 900 کیلومتر در امتداد شمال به جنوب سرانجام در مرز مشترک ایران و عراق به مرداب هورالعظیم می‌رسد. رودخانه کرخه پس از رودخانه‌های کارون و دز سومین رودخانه بزرگ ایران از نظر آبدهی محسوب می شود.

توسط امور آب منطقه شمال خوزستان بیش از 20 هکتار مزرعه پرورش ماهی غیرمجاز حاشیه رودخانه گرگر در روستای هلال منزل تخلیه و خشک شد.
به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، " کیسان روئینیان " مدیر امور آب منطقه شمال خوزستان با اعلام خبر فوق افزود: در پی افزایش بی رویه مزارع پرورش ماهی غیر مجاز در سالهای گذشته و شکواییه این امور علیه متخلفین و اخذ احکام تخلیه از دادگستری، با هدف کنترل برداشت غیر مجاز آب، تامین آب شرب سالم مردم استان خوزستان و احقاق حقوق حقابه داران رودخانه، با همکاری مقامات انتظامی بیش از ۲۰ هکتار مزرعه پرورش ماهی غیرمجاز حاشیه رودخانه گرگر در روستای هلال منزل تخلیه و خشک شد.
روئینیان با بیان این که با پیگیری های این امور در معرفی متخلفین به مراجع قضایی و افزایش جریمه آب بهای برداشت آب غیرمجاز توسط سازمان، روند احداثحوضچه های غیرمجاز درسال جاری کاملاً متوقف شده و بسیاری از متخلفان به این باور رسیده اند که باید هر چه سریعتر نسبت به خشک کردن حوضچه های غیرمجاز خود اقدام کنند افزود: با توجه به اینکه هر هکتار پرورش ماهی در سال حدود ۸۵ هزار متر مکعب آب مصرف می کند، با خشک کردن حوضچه های مذکور، از برداشت غیرمجاز حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار متر مکعب آب در سال جلوگیری شده است.

کد خبر: 2461