شورای حفاظت از منابع آب شهرستان اهواز با پیگیری های امور آب منطقه مرکز تشکیل شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، شورای حفاظت از منابع آب شهرستان اهواز تشکیل و نخستین جلسه آن به ریاست فرماندار این شهرستان برگزار شد.

در این جلسه که اکثریت اعضا حضور داشتند، بر نمادین سازی فرایند حفظ و حراست از منابع آب شهرستان، فراهم نمودن امکانات و سازماندهی فعالیت های مرتبط با آن تاکید شد.

اولین جلسه این شورا در سالن جلسات فرمانداری اهواز برگزار و مقرر شد این جلسات به صورت ماهیانه برگزار شود.

مدیر امور آب منطقه مرکز، مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری اهواز، رئیس اداره حفاظت محیط زیست اهواز، دادستان عمومی و انقلاب اهواز، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز، مدیر جهاد کشاورزی اهواز، مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه اهواز و فرمانده انتظامی شهرستان اهواز، اعضای شورای حفاظت از منابع آب این شهرستان را تشکیل می دهند. این احکام توسط امور آب منطقه مرکز تهیه و با امضای فرماندار به اعضا ابلاغ شد.

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان