اولین جلسه کارگروه تخصصی امور سیل و مخاطرات دریایی، برق و آب و فاضلاب و مدیریت بحران استان، در دفتر معاونت حفاظت و بهره برداری منابع آب استان خوزستان برگزار شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، با عنایت به حادثه خیز بودن استان و ضرورت فعال کردن کارکرد های مدیریت بحران، به منظور تدوین و ارائه شیوه ها و راهکارهای عملیاتی مقابله با پدیده ها و حوادث غیر مترقبه اولین جلسه کارگروه تخصصی امور سیل و مخاطرات دریائی، برق و آب و فاضلاب و مدیریت بحران استان، با حضور کلیه اعضا تشکیل شد.

 "مهران مؤمن غریب" دبیر کارگروه، با اعلام خبر فوق افزود: پس از ارائه مباحث مطروحه پیرامون آئین نامه اجرایی و نحوه اجرای آن توسط اعضا مقرر شد تا برنامه ریزی و هماهنگی برای استفاده از کلیه امکانات و ظرفیت های موجود در مراحل مختلف مدیریت بحران در زمینه آب و برق انجام شود و ضمن ارسال آئین نامه اجرایی برای اعضا نسبت به ارائه نظرات و پیشنهادات در زمینه اجرایی کردن، اقدام لازم صورت گیرد.

وی ادامه داد: همچنین مقرر شد تا جلسات کار گروه هرماه یک بار و در صورت ضرورت هر 15 روز یک بار جهت بررسی مسائل و مشکلات ذیربط تشکیل شود و کلیه اعضای کارگروه باید نسبت به ایجاد بانک اطلاعاتی لازم، در زمینه پرسنل، امکانات و تجهیزات و سایر موارد جهت آمادگی لازم، در مواقع نیاز اقدام نمایند.

مؤمن غریب تصریح کرد: به منظور کاهش اثرات بلایای طبیعی در استان مقرر شد تا با توجه به فرارسیدن فصل پائیز و زمستان و پیش بینی های سازمان هواشناسی کلیه اعضا، ضمن آمادگی لازم، کلیه امکانات و تجهیزات و نقاط حساس و بحران ساز در مناطق تحت پوشش را شناسایی و طی گزارشی به دبیرخانه ارسال نمایند.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان