بخشی از رودخانه شاوور در شهرستان شوش توسط امور آب منطقه غرب خوزستان، لایروبی و ساماندهی شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، مدیر امور آب منطقه غرب(شوش) با اعلام این خبر افزود: با تلاش کارکنان این اداره و با همکاری شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری ناحیه شمال، بخشی از مسیر و انهار حاشیه رودخانه شاوور در مجاورت روستای شهید دانش(عمله سیف) واقع در شمال شهرستان شوش به طول حدود 500 متر لایروبی شد.

"محمدحسین دشت بزرگی" اضافه کرد: لایروبی و ساماندهی رودخانه شاوور، علاوه بر کاهش خسارات احتمالی ناشی از طغیان رودخانه در فصل بارندگی، در ارتقای وضعیت بهداشتی روستاهای حاشیه رودخانه نقش مهمی ایفا می کند.

 وی همچنین از آزاد سازی بخشی از حریم رودخانه های دز و شاوور که مورد تصرف غیرقانونی واقع شده بود، توسط کارکنان اداره امور آب غرب(شوش) خبر داد و افزود: پیرو بازدیدهای مستمر از حاشیه رودخانه های منطقه، بخش هایی از حریم و بستر رودخانه ها که مورد دخل و تصرف غیرقانونی قرار گرفته بودند، با هماهنگی مراجع قضایی و انتظامی رفع تصرف شد.

مدیر امور آب منطقه غرب (شوش) با اشاره به تعیین حد حریم رودخانه ها با استفاده از یک دستگاه بیل مکانیکی، تصریح کرد: در این پروژه، به میزان 4 هکتار از اراضی واقع در حریم رودخانه دز در محدوده حمیدآباد و 9 هکتار از اراضی واقع در حریم رودخانه شاوور در محدوده شهری شوش و روستای شهید دانش آزادسازی شد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمید ثریانی