معاونت مالی و پشتیبانی سازمان آب و برق خوزستان از نشست مشترک مدیران منابع انسانی بخش آب کشور در اهواز خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "سید مهران علم الهدائی" عنوان کرد: نشست مشترک مدیران منابع انسانی بخش آب وزارت نیرو در روزهای دوازدهم و سیزدهم آبان ماه جاری به مدت دو روز به میزبانی سازمان آب و برق خوزستان با هدف ایجاد تعامل در بین مدیران و بررسی معضلات و مشکلات حوزه منابع انسانی در سالن جلسات هتل بوستان برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به نقش منابع انسانی به عنوان یکی از ارکان اصلی و سرمایه های موثر در هر سازمان گفت: این نشست سالیانه در استان های مختلف برگزار می شود که امسال با توجه به اهمیت استان خوزستان در حوزه منابع آبی کشور، میزبانی آن را سازمان آب و برق خوزستان به عهده خواهد داشت.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان