دوازدهمین نشست مدیران منابع انسانی، آموزش و رفاه صنعت آب کشور در روزهای 12 و 13 آبان 1395 به میزبانی سازمان آب و برق خوزستان در هتل بوستان اهواز برگزار شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، مدیرعامل این سازمان ضمن خیرمقدم به حاضران با اشاره به تاریخچه فعالیت سازمان آب و برق خوزستان و اقدامات نرم افزاری بعمل آمده در حوزه منابع انسانی در دوره های مختلف به ضرورت توجه به آموزش و تربیت نیروی انسانی در وزارت نیرو و شرکت های تابعه اشاره کرد.

"محمدرضا شمسایی" بر لزوم بازنگری در سیاست ها و برنامه های آموزشی و توسعه منابع انسانی در صنعت آب تاکید کرد.

"نادعلی حاجیلری" معاون تحقیقات منابع انسانی و پشتیبانی شرکت مدیریت منابع آب ایران نیز در این نشست، به جایگاه و اهمیت مدیران منابع انسانی در بخش آب و سیاست ها و جهت گیری ها پرداخت و گفت: با توجه به اینکه امروزه چالش اول کشور به گفته مسئولان نظام مربوط به آب است، تربیت و مهارت نیروهای انسانی با ارزش ترین منابع تجدیدناپذیر هستند. وقتی در نیروی انسانی کاوش می کنی ذهن و هوش و استعداد آنان را کاوش کرده اید.

وی به تغییر رویکردهای حاکم بر مدیریت منابع آب، تغییر نقش و وظیفه مدیران منابع انسانی در حوزه های اصلی فعالیت خود، جایگاه سرمایه های انسانی در سبد منابع شرکت ها و مسئولیت مستقیم مدیران منابع انسانی به عنوان متولی راهبری نظام های مرتبط با منابع انسانی پرداخت.

معاون تحقیقات منابع انسانی و پشتیبانی شرکت مدیریت منابع آب ایران، در ادامه به توسعه روزافزون انتظارات و درخواست های کارکنان شرکت ها، تسهیل و تنظیم موثرتر روابط فی مابین سازمان، کارکنان و حل چالش های روابط کارکنان، محدودیت های مالی و سرمایه ای و اهمیت بهره وری نیروی انسانی، نقش حیای در ارتقای بهره وری نیروی انسانی، دشوار و پیچیده تر شدن اداره امور شرکت ها و ضرورت تربیت مدیران تراز جهانی با هدف طراحی و اجرای برنامه های آموزش، توسعه و توانمندسازی اشاره کرد.

همچنین "حسین نوازنی" مدیرکل دفتر تحقیقات منابع انسانی و آموزش شرکت مادر تخصصی منابع آب ایران ضمن اعلام برنامه نشست، به تبیین اهداف و ضرورت های موضوع پرداخت.

"محمد محمدزاده" مدیرکل دفتر توسعه منابع انسانی وزارت نیرو ضمن اعلام تبیین سیاست های کلان صنعت آب و برق در حوزه منابع انسانی به اعم اقدامات اشاره کرد.

در بخش دیگری از این نشست، معاون منابع انسانی، مالی و پشتیبانی سازمان آب و برق خوزستان به عنوان میزبان این گردهمایی ضمن خوش آمدگویی به مهمانان و مسئولان وزارت نیرو و شرکت مدیریت منابع آب ایران حاضر در جلسه، به ارائه گزارش کاملی از عملکرد فعالیت های سازمان آب و برق خوزستان اشاره کرد.

"سید مهران علم الهدایی" عنوان کرد: نشست مشترک مدیران منابع انسانی بخش آب وزارت نیرو با هدف ایجاد تعامل در بین مدیران و بررسی معضلات و مشکلات حوزه منابع انسانی در سالن جلسات هتل بوستان برگزار شده است.

وی با اشاره به نقش منابع انسانی به عنوان یکی از ارکان اصلی و سرمایه های موثر در هر سازمان گفت: این نشست سالیانه در استان های مختلف برگزار می شود که امسال با توجه به اهمیت استان خوزستان در حوزه منابع آبی کشور، میزبانی آن را سازمان آب و برق خوزستان به عهده خواهد داشت.

معاون منابع انسانی، مالی و پشتیبانی سازمان آب و برق خوزستان سپس به گستره وسعت حوزه فعالیت سازمان آب و برق خوزستان در بخش های مختلف پرداخت و به اهمیت و حساسیت تامین و نگه داشت نیروی انسانی به جهت تحقق و نیل اهداف و موفقیت سازمان اشاره کرد و در این خصوص به نقش بسیار مهم مدیران منابع انسانی پرداخت.

وی با اشاره به موارد مطروحه تاکید کرد که باید نسبت به حفظ انگیزش در پرسنل توجه ویژه شود.

علم الهدایی در ادامه نسبت به ذکر مواردی از عوامل ایجاد بی انگیزگی موجود و مبتلابه در سازمان و همچنین سایر شرکت های بخش آب وزارت نیرو پرداخت و به صورت موردی و مشخص نسبت به تحلیل این موارد اقدام کرد.

در بخش دیگری از دوازدهمین نشست مدیران منابع انسانی، آموزش و رفاه صنعت آب کشور، "یدالله مهرعلی زاده"، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران و دارای دکتری تخصصی توسعه منابع انسانی دانشگاه بات انگلستان، به آسیب شناسی منابع انسانی در ایران و راهکارهای پیشنهادی در برنامه ششم توسعه کشور پرداخت.

در جریان برگزاری نشست مورد نظر طرح سئوالات و مشکلات شرکت ها در حوزه های ذیربط، ارائه عملکرد آموزش در بخش آب با هدف بیان انتظارات و جهت گیری های آموزشی، بررسی الزامات اجرایی و مشکلات قراردادهای بیمه درمان، عمر و حادثه وزارت نیرو از دیگر موضوعات مورد بحث بود.

در طول برگزاری دوازدهمین نشست مدیران منابع انسانی صنعت آب کشور، از سوی مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران از "محمدرضا شمسایی"، "مهران علم الهدایی"، "حسین یزدانی" و دو تن از مدیران منابع انسانی استان های کشور به خاطر توجه کافی به حوزه منابع انسانی و آموزش تقدیر شد.

این نشست در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه 12 و 13 آبان ماه 1395 با حضور مدیرکل و مسئولان وزارت نیرو در حوزه های ذیربط، مدیرعامل و مدیران حوزه منابع انسانی شرکت مادر تخصصی منابع آب ایران و کلیه مدیران منابع انسانی، آموزش و رفاه شرکت های تابعه بخش آب وزارت نیرو برگزار شد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان