دومین جلسه شورای حفاظت از منابع آب دشت پایلوت دزفول – اندیمشک با حضور فرماندار شهرستان اندیمشک به عنوان رئیس شورا، روسای ادارات، رئیس دادگستری، فرماندهی نیروی انتظامی و اساتید دانشگاه در فرمانداری شهرستان اندیمشک تشکیل شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، مدیر امور آب منطقه شمال غرب خوزستان و دبیر این شورا، اظهار داشت:  موقعیت دشت یکپارچه دزفول – اندیمشک با دارا بودن منابع آب های سطحی مهمی همچون رودخانه دز و کرخه به عنوان یکی از دشت های نمونه آزمایشی(پایلوت) برای برنامه احیا و تعادل بخشی منابع آب در سطح کشور انتخاب شده و در این راستا برنامه ها و عملیات اجرایی حفاظت از منابع آب این دشت می تواند الگویی برای اجرا در سایر دشت های کشور باشد.

"سید محمد سجادیان" در این جلسه با تشریح اهداف این شورا و مقایسه وضعیت دشت های منابع آب کشور، دشت های استان خوزستان و دشت دزفول – اندیمشک خاطرنشان کرد: منابع آب زیرزمینی این دشت با فاصله کمی در بالای خط ورود به بحران قرار دارد، بنابراین با هم اندیشی، انسجام ادارات و سازمان های دولتی و حمایت مسئولان نباید گذاشت تا منابع آب دشت دزفول – اندیمشک وارد مرحله بحرانی شود.

در این جلسه ضمن حمایت و تاکید فرماندار شهرستان اندیمشک بر صیانت از منابع آب دشت پایلوت، مصوباتی از جمله "ایجاد شعبه خاص قضایی در دادگستری برای تخلفات منابع آب"، "عدم واگذاری انشعاب برق به چاه های غیرمجاز"، "ارائه خدمات جهاد کشاورزی به کشاورزان با ارائه مجوز آب"، "پیگیری اداره منابع طبیعی برای رفع تصرف اراضی که چاه های آنها توسط امور آب منطقه شمال غرب خوزستان مسلوب المنفعه شده اند"، به تصویب رسید.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان