نقشه پراکندگی مکانی عارضه های موجود در حوضه رودخانه کرخه در محیط GIS تهیه شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، معاون حفاظت و بهره برداری از منابع آب با اعلام این خبر افزود: این پروژه که با هدف مدیریت منابع، مصارف و برنامه ریزی دقیق تر در حوضه آب اجرا شده، به لحاظ شناسایی پراکندگی مکانی و تعیین مساحت سطوح اراضی فعال و یا با سابقه کشت، تشخیص حجم برداشت آب و همچنین استفاده از امکانات، پتانسیل و توانایی نیروهای سازمانی بی نظیر بوده است.

"مصطفی شبه" از جمله مزایای این پایگاه داده مکانی را، استخراج آمار و اطلاعات بهنگام و همچنین تهیه نقشه های موضوعی و کاربردی بیان کرد که بسته به نیاز هر واحد می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

معاون حفاظت و بهره برداری از منابع آب خاطرنشان کرد: از آنجایی که در اجرای این پروژه، کاهش زمان و هزینه مدنظر نظر بود، گروه کاری متشکل از کارشناسان و متخصصان در زمینه نقشه برداری، GIS و سنجش از دور، بهترین راه حل برای به انجام رساندن پروژه را استفاده از فن و تکنیک نظام یافته مهندسی ارزش تشخیص داد و در این راستا تمام اجزای طرح مورد بررسی قرار گرفت که منجر به یک چهارچوب اجرایی شد و مدیریت پروژه به خوبی صورت پذیرفت؛ تا جایی که در کمترین زمان ممکن و با حداقل هزینه به اتمام رسید.

وی همچنین اظهار داشت: در این پروژه که تعداد 70 نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم شامل اکیپ های عملیات صحرایی، نظارتی، کنترل پروژه و گروه نرم افزاری، روزانه در سه شیفت کاری حضور داشتند، پراکندگی مکانی کلیه عوارض موجود در حوضه رودخانه کرخه شناسایی و برداشت شد و پس از طراحی پایگاه داده مکانی(GEODATABASE) در محیط GIS، لایه مکانی مرتبط با هر عارضه ایجاد و در نهایت بر اساس هدف پروژه تحلیل های کارشناسی و مدیریتی روی این پایگاه داده صورت پذیرفت.

این پروژه با مشارکت امور آب های مناطق غرب، مرکز و جنوب غرب و شبکه های آبیاری ناحیه شمال(اوان) و کرخه و شاوور انجام شده است.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان