نخستین جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان شوش با حضور فرماندار، مدیر امور آب منطقه غرب و دستگاه های عضو این شورا در فرمانداری شهرستان شوش برگزار شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، مدیر امور آب منطقه غرب(شوش)، ضمن ارائه گزارشی از وضعیت منابع آب این شهرستان، بر ضرورت همکاری تمامی دستگاه های ذیربط در راستای جلوگیری از برداشت های غیرمجاز از منابع آب سطحی و زیرزمینی تاکید کرد.

"محمد حسین دشت بزرگی" هدف از برگزاری این جلسه را ایجاد وحدت رویه اجرایی، نظام مند کردن بهره برداری و حفاظت از منابع آب برای توسعه پایدار شهرستان شوش مطرح کرد و با عنوان آزادسازی تصرفات غیرقانونی در بستر و حریم مجاری آبی شهرستان، بر جلوگیری از ساخت و ساز، تصرفات جدید و برخورد با عوامل آلاینده آب های جاری تاکید کرد.

دشت بزرگی افزود: در این جلسه نسبت به تشکیل کارگروه حفاظت از منابع آب شهرستان با هدف هماهنگی حداکثری اعضا و تهیه برنامه کاری شورا تصمیم گیری بعمل آمد و برای بهتر برگزار کردن همایش مصرف بهینه آب و برق تصمیمات لازم گرفته شد.

"رضا نجاتی"، فرماندار شهرستان شوش نیز ضمن تقدیر از برگزاری این جلسه، بر ضرورت پیگیری مصوبات و همکاری تمامی دستگاه ها در جهت حفاظت از منابع آب تاکید کرد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان