ششمین جلسه حریم بانی سازمان آب و برق خوزستان، در سالن جلسات مدیریت حراست و امور محرمانه این سازمان تشکیل شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، حجت الاسلام والمسلمین "سید جمال عبودتیان" مدیریت حراست و امور محرمانه این سازمان، با اعلام خبر فوق گفت: این نشست به منظور بحث و بررسی پیرامون اقدامات حریم بانی در یک سال گذشته، جمع بندی عملکرد و برنامه ریزی عملکرد سال آینده در سطح سازمان و شرکت های طرف قرارداد برگزار شد.

وی افزود: ضمن جمع آوری مجدد نقطه نظرات، مشکلات، چالش ها و نیازمندی های این حوزه، گزارش مجموعه اقدامات کمی و کیفی بعمل آمده ارائه و درخصوص موضوعاتی همچون چالش کم آبی در شرق استان، تصرفات عدوانی بعمل آمده به اراضی و احاریم منابع آبی در شرکت هایی نظیر سد و نیروگاه شهید عباسپور و دز و برداشت های غیر مجاز از منابع آبی، بطور مفصل بحث و تصمیم گیری شد.

در ادامه این جلسه، "افشین زین الدین" رئیس اداره حریم بانی سازمان آب و برق خوزستان، با انتقاد از همکاری ضعیف مراجع قضایی با بخش حقوقی شرکت های طرف قرارداد گفت: عدم تعیین حدود احاریم در برخی از مخازن و منابع آبی استان، عدم اخذ سند مالکیت برای سطح وسیعی از احاریم تحت تملک سازمان و وزارت نیرو، مهم ترین چالش فعلی حریم بانی در پیشگیری و پیگیری تعرضات موجود محسوب می شود.

در انتهای این جلسه، حاضران به طور جداگانه پیشنهادهای خود را در خصوص تعیین مبنا و معیار لازم برای نظام مندی تیم های عملیاتی حریم بانی، اعلام کردند.

 ششمین جلسه حریم بانی سازمان با حضور مدیریت حراست و امور محرمانه، رئیس حریم بانی، مسئولان ستادی حراست سازمان، مدیران حراست و مسئولان حریم بانی شرکت های طرف قرارداد، در سالن جلسات مدیریت حراست و امور محرمانه سازمان آب و برق خوزستان برگزار شد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان