"معصومه ابتکار" معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور، از تلاش های "محمدرضا شمسایی" مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان در زمینه حفاظت و احیای تالاب های استان و همکاری در برگزاری مراسم روز جهانی تالاب ها قدردانی کرد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، در بخشی از این لوح تقدیر آمده است: تالاب ها این موهبت های خداوند و میراث های چند هزار ساله، از اجزای کلیدی سیمای طبیعی زمین و زیباترین مظاهر حیاتی به شمار می روند که بطور حتم زندگی را در خود می پرورانند.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور، خطاب به مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان آورده است: از تلاش های بی دریغ و مجدانه جنابعالی در راستای حفاظت و احیای تالاب های استان خوزستان و همکاری در برگزاری مراسم روز جهانی تالاب ها در قالب همکاری های مشترک و اجرا نمودن مفاد موافقت نامه فی مابین، به رسم احترام و اکرام تقدیر می گردد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان