سرپرست معاونت آبرسانی سازمان آب و برق خوزستان از تامین آب شرب منازل مسکن مهر شوشتر به همت متخصصان دفتر اجرایی طرح آبرسانی جنوب شرق این معاونت خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "صابر علیدادی" با اشاره به اتمام عملیات اتصال خط انتقال خروجی مخزن 10 هزار متر مکعبی شوشترنو، به شبکه توزیع بخش غربی شوشتر افزود: با انجام اصلاحات لازم در خط انتقال از تاسیسات ایستگاه پمپاژ فلمن شماره یک و با راه اندازی بخشی از تاسیسات ایستگاه مذکور، مخزن 10 هزار متر مکعبی شوشترنو، آبگیری و وارد مدار شد.

وی تصریح کرد: با آبگیری این مخزن، آب آشامیدنی بخش غربی شهرستان شوشتر از جمله منازل مسکن مهر شوشتر با جمعیتی حدود 40 هزار نفر به صورت کامل تامین و موجب رضایت ساکنان و مردم منطقه شد.

سرپرست معاونت آبرسانی سازمان آب و برق خوزستان با بیان این که عملیات اجرایی مذکور افزون بر 250 میلیارد ریال از محل اعتبارات عمومی و سایر منابع هزینه در بر داشته است، گفت: در چند سال گذشته، متناسب با اعتبارات تخصیص یافته، مخازن ذخیره شوشترنو و بلیتی، به حجم 26 هزار متر مکعب و خطوط انتقال به طول 15 کیلومتر با قطرهای 500 تا 900 میلی متر و دو واحد کلرزنی احداث شد.

علیدادی اضافه کرد: عملیات اجرایی ایستگاه پمپاژ مرکزی و مخزن چهار هزار مترمکعبی به منظور جمع آوری آب های استحصالی از منابع تامین آب شوشتر(مجموعه چاه ها) و انتقال به مخازن شوشترنو و بلیتی نیز در حال اجراست که با اتمام این پروژه تامین آب آشامیدنی مناطق شرق و غرب شهرستان شوشتر تکمیل خواهد شد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بخشی از تاسیسات فوق به صورت اضطراری وارد مدار شده، از اتمام عملیات اجرایی این پروژه و بهره برداری کامل آن تا یک ماه آینده خبر داد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان