مدیر حوزه کرخه شبکه های آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوزستان از تحویل موقت پروژه شبکه های اصلی واحد عمرانی 2 و 3 دشت ارایض به میزان 7597 هکتار خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "فرشاد اسمعیل زاده" افزود: با توجه به وسعت اراضی منطقه و نیاز مبرم کشاورزان به این شبکه ها، بخش های تکمیل شده هر شبکه به محض اتمام، وارد مرحله بهره برداری شده تا هرچه سریعتر سرویس های لازم به اهالی منطقه جهت آبیاری زمین های کشاورزی ارائه شود.

وی اضافه کرد: واحد عمرانی 2دشت ارایض به میزان 4230 هکتار در سال 93 و واحد عمرانی 3 دشت ارایض به میزان 3367 هکتار در دی ماه 95 تکمیل و در اختیار معاونت بهره برداری سازمان آب و برق خوزستان قرار گرفت.

مدیر حوزه کرخه شبکه های آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوزستان با بیان اینکه با احداث این شبکه ها نیاز آبی 7597 هکتار از اراضی منطقه تامین می شود، افزود: در این طرح ها به منظور کاهش هزینه و جلوگیری از نشتی آب در کانال ها، استفاده از عایق رطوبتی پیش ساخته در اغلب کانال ها در دستور کار قرار گرفت. استفاده بهینه از منابع آب، افزایش بهره وری و حفظ محیط زیست منطقه، از جمله مزایای این روش به شمار می آید.

اسمعیل زاده ادامه داد: پروژه های مذکور بخشی از فاز نخست طرح 550 هکتار مقام معظم رهبری در حوزه کرخه بوده که برای احداث آنها افزون بر 350 میلیارد ریال در بخش های سیویل و تاسیسات هیدرومکانیکال هزینه شده است.

"محسن ویسیان" مجری و رئیس گروه عملیات اجرایی حوزه کرخه نیز گفت: در این پروژه ها چهار کیلومتر کانال اصلی آبرسان، حدود 63 کیلومتر کانال درجه یک و دو، 79 کیلومتر زهکش درجه یک و دو و 268 دستگاه ابنیه فنی احداث شده است.

وی افزود: برای اجرای این پروژه ها، سه میلیون و 480 هزار و 782 متر مکعب خاک برداری، یک میلیون و 361 هزار و 400 متر مکعب خاک ریزی و 51 هزار و 646 متر مکعب بتن ریزی انجام شده و تعداد 141 دهنه تجهیزات هیدرومکانیکال نصب شده است.

پروژه شبکه های اصلی واحد عمرانی 2 و 3 دشت ارایض شوش، تحت قراردادهایی چون شرکت نصر میثاق اهواز در بخش سیویل و مشاور طرح و نظارت شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس و آزمایشگاه شرکت بهنیان جنوب تحت نظر حوزه کرخه معاونت طرح و توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی انجام و به مرحله اجرا در آمده است.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمید ثریانی