چهارمین کنفرانس بین المللی رفتار بلندمدت و فن آوری های نوسازی سازگار با محیط زیست سدها، پیش از ظهر امروز سه شنبه ٢٥ مهرماه در تهران آغاز به کار کرد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، در کنفرانس بین‌المللی ضمن ارائه مقالات علمی پذیرفته شده، دو کارگاه‌های آموزشی برای آشنایی با آخرین دستآوردهای تحقیقاتی، میزگردهای تخصصی به منظور بحث و بررسی چالش‌های توسعه حوزه‌های مختلف مهندسی سد، بازدیدهای فنی - مطالعاتی و نمایشگاهی از دست‌آوردهای فناورانه ملی صنعت سدسازی نیز ارائه خواهد شد.

سازمان آب و برق خوزستان به عنوان متولی سدهای بزرگ برق آبی ایران، در نمایشگاه جانبی این کنفرانس، آخرین دستاوردهای خود در این زمینه را به معرض نمایش گذاشته است.

این همایش با همکاری دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی، شرکت‌های مهندسین مشاور و پیمانکار صنعت آب کشور در تاریخ 25 تا 27 مهرماه 1396 در تهران برپا خواهد بود.

در این کنفرانس بین المللی که توسط کمیته سدهای بزرگ جهان (ICOLD) برنامه ریزی و به همت کمیته ملی سدهای بزرگ ایران برگزار شده، متخصصان و کارشناسان داخلی و خارجی حضور دارند.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان