مدیر امور آب منطقه جنوب غرب، از کشف و تخریب 10 هکتار حوضچه پرورش ماهی غیرمجاز خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، مدیر امور آب منطقه جنوب غرب خوزستان، با اعلام خبر فوق افزود: در ادامه روند شناسایی و پلمپ کردن کارگاه های غیرمجاز پرورش ماهی، با پیگیری کارشناسان حفاظت و بهره برداری این امور و نیروهای گشت و بازرسی، هشت قطعه حوضچه پرورش ماهی به مساحت 10 هکتار شناسایی شد.

"پیمان حیدری راد" با بیان این که حوضچه های مورد نظر در روستای زهیریه قرار داشته و آب مورد نیاز خود را از تالاب هورالعظیم تامین می کردند، تصریح کرد: با تخریب های صورت گرفته افزون بر 750 هزار متر مکعب سالیانه در مصرف آب صرفه جویی به عمل خواهد آمد.

مدیر امور آب منطقه جنوب غرب، با تاکید بر این که بر اساس برنامه ریزی و راهبرد این امور، شناسایی و تخریب سایر حوضچه های غیرمجاز در دستور کار قرار دارد، از همکاری شرکت لایروبی صبا، در تامین ماشین آلات مورد نیاز تقدیر کرد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان