در هفته اول آبان ماه جاری، با اخذ دستور مقام قضایی و با همراهی نیروی انتظامی شهرستان دزفول، 19 حلقه چاه غیرمجاز و 3 واحد هویج شویی در بستر رودخانه دز مسدود و تخریب شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، مدیر امور آب منطقه شمال غرب خوزستان با اعلام خبر فوق، هدف از این اقدام را، احیا و تعادل بخشی منابع آب دشت های استان خوزستان اعلام کرد.

"سید محمد سجادیان" گفت: با این عملیات ضربتی، از برداشت آب غیر مجاز منابع آب زیر زمینی به میزان حدود 900 هزار مترمکعب در سال جلوگیری شده است.

وی همچنین از تخریب 3 واحد هویج شویی واقع در بستر رودخانه و دریاچه سد تنظیمی دز خبر داد و گفت: این واحد ها  علاوه بر تصرف اراضی وزارت نیرو، باعث آلودگی آب رودخانه شده بودند.

 سجادیان تصریح کرد: با تخریب اعیانی های غیرمجاز، حدود 700 متر مربع از بستر رودخانه و دریاچه سد تنظیمی آزاد سازی شد.

مدیر امور آب منطقه شمال غرب خوزستان ضمن تشکر از همکاری دادستان و نیروی انتظامی شهرستان دزفول، سخت کوشی پرسنل امور آب را مورد تقدیر قرار داد و با توجه به ضرورت بکارگیری همزمان عوامل مختلف اجرایی از جمله جرثقیل، بیل مکانیکی، مکانیک، برشکار، کارگر، خدمات پشتیبانی، نیروی انتظامی و خودرو در زمان اجرا خواستار انسجام بخشی این فعالیت از طریق بکارگیری پیمانکار متمرکز اجرای احکام و آرائ قضایی شد.

 
 

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان