سه حوضچه پرورش ماهی غیرمجاز در منطقه امور آب جنوب غرب خوزستان شناسایی و تخریب شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، مدیر امور آب منطقه جنوب غرب، از شناسایی و تخریب سه حوضچه پرورش ماهی غیرمجاز در دشت آزادگان خبر داد.

"پیمان حیدری راد" گفت: در ادامه روند شناسایی و پلمپ کردن کارگاه های پرورش ماهی غیرمجاز، با پیگیری کارشناسان حفاظت و بهره برداری امور آب منطقه جنوب غرب، سه حوضچه پرورش ماهی غیرمجاز به مساحت 2 هکتار در روستای دارشباع(بستان) شناسایی شد.

وی با بیان این که این حوضچه ها از انهار پایین دست بستان آبگیری می شدند، از تخریب و مسلوب المنفعه شدن آن ها با نظارت پرسنل امور آب منطقه جنوب غرب و گروه گشت و بازرسی خبر داد.

مدیر امور آب منطقه جنوب غرب خوزستان با بیان این که بر اساس برنامه ریزی و راهبرد این امور، شناسایی و تخریب سایر حوضچه های غیرمجاز در دستور کار قرار دارند، از همکاری شرکت لایروبی صبا در تامین ماشین آلات مورد نیاز قدردانی کرد.

 

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان