ششمین جلسه کمیته بحران و مدیریت خشکسالی با حضور معاونان و مدیران سازمان آب و برق خوزستان در سالن جلسات معاونت مطالعات پایه و طرح های جامع منابع آب این سازمان برگزار شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، ششمین جلسه کمیته بحران و مدیریت خشکسالی در سازمان آب و برق خوزستان با هدف بررسی آخرین تغییرات منابع آبی، بررسی مفاد صورتجلسه پنجم، اقدامات صورت گرفته توسط معاونت های سازمان در هفته گذشته و بررسی مشکلات و تعمیر شیرهای آبیاری سد مارون برگزار شد.

در این جلسه که همه معاونان و مدیران مرتبط سازمان آب و برق خوزستان حضور داشتند مباحث حقوقی مرتبط با مشکلات محتمل خشکسالی و مباحث مرتبط با آموزش مقابله با خشکسالی مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان