بر اساس ابلاغ رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان، "مهران مومن غریب" به عنوان نماینده این سازمان جهت پاسخگویی به متقاضیان آب بخش صنعت منصوب شد، تا با هماهنگی معاونت برنامه ریزی نسبت به پیگیری امور مربوطه اقدام نماید.

وی همچنین سمت مدیر دفتر حفاظت و بهره برداری از منابع آب در سازمان آب و برق خوزستان را بر عهده دارد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان