نخستین قفل کشتیرانی ایران در سد سلولی بالادست رودخانه بهمنشیر با حضور وزیر نیرو به بهره برداری رسید.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، امروز 29فروردین ماه با حضور رضا اردکانیان نخستین قفل کشتیرانی ایران در سد سلولی بالادست رودخانه بهمنشیر به عنوان یکی از طرح های مهم ملی و منحصر به فرد پس از انقلاب، به بهره برداری رسید.

معبر کشتیرانی و دریچه انسداد سد سلولی بالادست بهمنشیر به دست وزیر نیرو به بهره برداری رسید.

با افتتاح دریچه های انسداد این سد از پیشروی آب شور دریا به رودخانه بهمنشیر جلوگیری شده و با تاثیرگذاری بر شرایط جذر و مدی رودخانه بهمنشیر، تامین آب خام پایدار جهت صنعت و 32 هزار هکتار از اراضی کشاورزی جزیره آبادان و خرمشهر امکان پذیر می شود.

سد بالادست بهمنشیر که اولین سد سلولی ایران محسوب می شود، از نوع سلولی - سپری به طول 160 و ارتفاع سازه ای 16 متر از پی طراحی و اجرا شده است.

معبر کشتیرانی این سد به منظور حفظ قابلیت ترابری رودخانه بهمنشیر با دریچه  انسداد از نوع مایتر به طول 25 و ارتفاع 8 متر و وزن 110 تن طراحی شده است.

پل متحرک این سد که در شرق شهرستان خرمشهر در حال احداث است، نخستین پل متحرک پس از انقلاب شکوهمند اسلامی است که توسط متخصصان داخلی در کشور طراحی و در دست اجراست.

این پل از نوع باسکولی به طول 44 متر و عرض 10 متر به وزن 306 تن بوده که با توجه به کاهش عرض رودخانه به موجب احداث این سد، پل متحرک با ظرفیت عبور 200 تن بار و مفصل چرخشی به نحوی که بتواند عبور بار ترافیک جاده ای را ممکن سازد، طراحی شده که پس از نصب جک های آن در سال جاری به بهره برداری می رسد.

سد سلولی مدور بالادست رودخانه بهمنشیر، معبر کشتیرانی، دریچه انسداد و پل متحرک آن توسط سازمان آب و برق خوزستان به عنوان کارفرما، شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس به عنوان مشاور و شرکت ساختمانی ژیان به عنوان پیمانکار اصلی در شرق شهرستان خرمشهر و 120 کیلومتری جنوب شهرستان اهواز احداث شده است.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان