وزیر نیرو مرکز مانیتورینگ ایستگاه های آب و هواشناسی سازمان آب و برق خوزستان را افتتاح کرد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، امروز 29فروردین ماه رضا اردکانیان با حضور در اهواز مرکز مانیتورینگ ایستگاه های آب و هواشناسی سازمان آب و برق خوزستان را افتتاح کرد.

 

این مرکز به عنوان یکی از مجهزترین مراکز مانیتورینگ در حوزه آب کشور است که با استفاده از جدیدترین فن آوری های موجود و با دانش و همت کارشناسان داخلی در حال بهره برداری است.

 

این مرکز، داده های مربوط به کلیه سدهای مخزنی، تنظیمی و انحرافی و همچنین اطلاعات پایه کمی و کیفی  منابع آب مربوط به پنج حوضه بزرگ آبریز کشور شامل کرخه، دز، کارون، مارون، جراحی و زهره هندیجان را رصد می کند.

داده ها بوسیله 325 ایستگاه آب سنجی و هواشناسی دریافت می شوند که تا کنون بیش از 60 درصد ایستگاه های مذکور با استفاده از فن آوری های نوین، خودکار و آنلاین شده اند.

 

ایستگاه های آب سنجی با هدف پایش و سنجش پارامترهای کمی و کیفی منابع آب، بر روی رودخانه ها، کانال ها، زه آب های  کشاورزی و پسآب های صنعتی نصب شده است.

ایستگاه های هواشناسی نیز با ماموریت سنجش پارامترهای مهمی چون سنجش میزان باران، برف و تبخیر در نقاط مختلفی از حوضه های آبریز نصب و راه اندازی شده است.

 

داده های احصاء شده توسط این ایستگاه ها از طریق بسترهای مخابراتی و به طور خودکار و آنلاین در بازه های زمانی مختلف وارد این مرکز می شوند.

پس از دریافت، صحت سنجی، تجزیه و تحلیل داده ها، کارشناسان این مرکز، آخرین وضعیت منابع آب و هواشناسی را به مدیران، تصمیم گیرندگان و سیاستگذاران به طور لحظه ای و به روش های مختلف مانند پیامک، نرم افزارهای تحت وب و موبایل اپلیکیشن اطلاع رسانی می کند.

 

با توجه به ورود انبوه داده های لحظه ای به این مرکز، به رغم پایش داده ها، پیش بینی وضعیت منابع آب و هواشناسی در شرایط عادی و اضطراری امکان پذیر شده است؛ به گونه ای که تصمیم گیرندگان را در تصمیم گیری های صحیح، دقیق و سریع یاری می رساند.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان