مدیرعامل شرکت بهره برداری، تولید و انتقال آب غدیرخوزستان از ترمیم لوله خط انتقال آب به شهرهای خرمشهر و آبادان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان،"غلامرضا صفرنژادی" ادامه داد: شکستگی لوله 1800 میلیمتری خط یک کیلومتر 15 قیصریه که تامین کننده آب شرب شهرهای آبادان و خرمشهر و روستاهای اطراف آن می باشد در 18 تیرماه جاری دچار شکستگی شد.

وی تصریح کرد: گروه عملیاتی شرکت آب غدیر خوزستان به محض دریافت خبر شکستگی به محل حادثه اعزام و پس از 38 ساعت کار و تلاش جهادی در دمای بیش از 50 درجه، ساعت 8.30 دقیقه صبح روز 20 تیرماه موفق به پمپاژ مجدد آب از طریق لوله فوق به شهرهای هدف شدند.

مدیرعامل شرکت بهره برداری، تولید و انتقال آب غدیر خوزستان از بازدید مداوم فرمانداران شهرهای آبادان، خرمشهر، هویزه، معاونت آبرسانی سازمان آب و برق خوزستان و تعدادی از مسئولان منطقه از روند مرمت شکستگی لوله 1800 میلیمتری خط یک خبر داد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان