براساس ابلاغ رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان، "حمیدرضا لشکری" به عنوان سرپرست معاونت حفاظت و بهره برداری از منابع آب این سازمان منصوب شد.

همچنین از تلاش های "مصطفی شبه" در زمان تصدی مسئولیت مذکور تشکر و در ابلاغی جداگانه به سمت مشاور مدیرعامل در امور بهره برداری و توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی معرفی شد.

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان