مدیر امور آب شهرستان شادگان از شناسایی و پلمپ 7 حوضچه غیرمجاز پرورش ماهی در شادگان خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "عبدالمحمد بشیری" با بیان این که با هوشیاری پرسنل گشت و بازرسی اداره منابع آب شادگان 7 حوضچه غیرمجاز پرورش ماهی در روستاهای بصیرآباد و خوینس از توابع شادگان شناسایی شد، مجموع ابعاد این حوضچه ها را 12 هکتار معرفی کرد.

وی از هماهنگی و اقدام سریع و به موقع فرماندار، نیروی انتظامی و مدیریت برق شادگان در قطع برق و پلمپ منصوبات خبر داد و گفت: برای متخلفان در دادگاه، پرونده قضایی تشکیل شد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان